Καλέστε Τώρα

Διπλωπία

Η διπλωπία είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο ασθενής αντιλαμβάνεται δύο εικόνες ενός αντικειμένου αντί μίας. Φυσιολογικά ο εγκέφαλος προσλαμβάνει δύο εικόνες( μία από κάθε μάτι) της οποίες και ενοποιεί σε μία. Στη περίπτωση που εμφανίζεται διπλωπία , ο εγκέφαλος αδυνατεί να ταυτίσει τις δύο εικόνες. Ο ασθενής προσπαθώντας να εστιάσει σε ένα αντικείμενο μπορεί να βλέπει τις δύο εικόνες τη μία δίπλα στην άλλη(οριζόντια διπλωπία), τη μία πάνω στην άλλη( κάθετη διπλωπία), ή και λοξά. Η διπλωπία επίσης μπορεί να είναι συνεχής, διαλείπουσα ή να εμφανίζεται μόνο όταν ο ασθενής προσηλώνει μόνο σε μία βλεμματική κατεύθυνση. Υπάρχουν δύο είδη διπλωπίας. Η μονόφθαλμη διπλωπία και διόφθαλμη.

Η μονόφθαλμη διπλωπία είναι αυτή που παραμένει ως σύμπτωμα όταν ο ασθενής κλείσει το ένα του μάτι. Συνήθως οφείλεται στις μικρότερες ηλικίες σε διαθλαστικό σφάλμα που δεν έχει διορθωθεί, σε έντονη ξηροφθαλμία ή σε θόλωση το φακού (καταρράκτης) σε μεγαλύτερες.

Η διόφθαλμη διπλωπία, δηλαδή η διπλωπία η οποία εξαλείφεται ως σύμπτωμα όταν ο ασθενής κλείνει το ένα του μάτι αποτελεί πολύ σοβαρό σύμπτωμα το οποίο χρήζει άμεσης αξιολόγησης από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της. Η διόφθαλμη διπλωπία στους ενήλικες εμφανίζεται συνήθως αιφνίδια και οφείλεται σε αδυναμία των εξοφθάλμιων μυών (πάρεση) που κινούν τους οφθαλμούς ή των νεύρων που τους νευρώνουν και οι οποίες προκαλούν διαταραχές της οφθαλμοκινητικότητας και τελικά διπλωπία.

Σε νεαρότερες ηλικίες (20-40 ετών), η διπλωπία οφείλεται συνήθως σε απομυελινωτικές νόσους όπως σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε μεγαλύτερες ηλικίες, πιθανές αιτίες διπλωπίας είναι:

Ισχαιμικά Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

λόγω διαταραχής της αιμάτωσης του εγκεφάλου αλλά και των νεύρων που νευρώνουν τους εξωφθάλμιους μύες.

Ανευρύσματα εγκεφάλου

λόγω πίεσης των νεύρων από αυτά.

Οφθαλμική θεροειδοπάθεια ή Νόσος Graves

λόγω της πάχυνσης των εξοφθάλμιων μυών.

Όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος 

που οδηγούν σε αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης ή και του οφθαλμικού κόγχου λόγω συμπίεσης των εξοφθάλμιων μυών ή του οφθαλμικόύ βολβού.

Σακχαρώδης Διαβήτης

που μπορεί να προκαλέσει ισχαιμικά επεισόδια στους εξοφθάλμιους μύες και τελικά εμφάνιση διπλωπίας.

Τραύματα της κεφαλής

δεδομένου ότι κάποια κρανιακά νεύρα είναι πολύ ευάλωτα σε κλειστές κακώσεις του κρανίου.

Νευρολογικές νόσοι όπως Myasthenia Gravis

που προκαλεί εξασθένηση των μυών του οφθαλμού.

Επανεμφάνιση  του στραβισμού στην ενήλικη ζωή

που προϋπήρχε από την παιδική ηλικία αποτελεί συχνά αιτία διπλωπίας στους ενήλικες.

Σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικής σημασίας ο ενήλικας να μην υποτιμήσει το σύμπτωμα της διπλωπίας και να αναζητήσει βοήθεια από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο προκειμένου να γίνει σωστή διάγνωση και διερεύνηση των αιτιών της διπλωπίας. Συγκεκριμένα ο οφθαλμίατρος θα εξετάσει ενδελεχώς την οφθαλμοκινητικότητα του ασθενούς, την διόφθαλμη του όραση, την στερεοσκοπική του όραση και θα προτείνει μία σειρά εξετάσεων για την διερεύνηση των πιθανών αιτιών.

Στη συνέχεια, θα αποφασιστεί η θεραπευτική προσέγγιση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής ακόλουθα:

Πρίσματα

Τα πρίσματα είναι ειδικές διαφανείς μεμβράνες που μπορεί να προσαρμοστούν στα γυαλιά και να ανακουφίσουν τον ασθενή από το σύμπτωμα της διπλωπίας. Η δύναμη και το μέγεθος του πρίσματος που εφαρμόζεται στα γυαλιά μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια  της θεραπείας. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία η χρήση των πρισμάτων είναι χρόνια τότε αυτά μπορεί να εφαρμοστούν μέσα στην συνταγή των γυαλιών μόνιμα.

Ενέσεις Botox

Είναι μία άλλη μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της διπλωπίας. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται έγχυση της τοξίνης εντός του μυός. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται εντός 2-3 ημερών, φτάνουν το μέγιστο της δράσης τους εντός 2 εβδομάδων και παρέρχονται μετά το πέρας των 3 μηνών. Τα αποτελέσματα της παραπάνω θεραπείας είναι προσωρινά (3 μήνες), διάστημα κατά το οποίο η διπλωπία-ανάλογα πάντα και με την αιτία που την προκαλεί-μπορεί να παρέλθει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που παραμείνει, η έγχυση μπορεί να επαναληφθεί.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση της διπλωπίας γίνεται με ευθυγράμμιση των 2 ματιών. Στηρίζεται στην αρχή της ενδυνάμωσης (resection) των μυών που υπολειτουργούν ή της εξασθένησης (recession) των εξοφθάλμιων μυών που υπερλειτουργούν. Σε κάθε περίπτωση, το χειρουργικό πλάνο που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να αποφασισθεί από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο, ειδικό στις παθήσεις στραβισμού και μόνο όταν η κατάσταση παραμείνει σταθερή για αρκετό χρονικό διάστημα (6-12 μήνες).

Επικάλυψη του οφθαλμού

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η διπλωπία επιμένει, κρίνεται σκόπιμος ο αποκλεισμός του ενός ματιού είτε με τη χρήση ειδικών φίλτρων που μπορεί να εφαρμοστούν στα γυαλιά είτε με εξειδικευμένους φακούς επαφής προκειμένου να εμποδίσουν το φως να εισέρθει στο ένα εκ των δύο οφθαλμών και να ανακουφίσουν τον ασθενή από το αίσθημα της διπλωπίας.

Είναι εξαιρετικής σημασίας όπως προαναφέρθηκε ο ασθενής να μην υποτιμήσει το σύμπτωμα της διπλωπίας και να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο οφθαλμίατρο προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος, να διαγνωσθεί σωστά και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Γιατί να επιλέξω την Δρ. Αδαμοπούλου;

Η παιδοφθαλμίατρος έχει εξειδικευθεί στην αντιμετώπιση των οφθαλμικών προβλημάτων των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της παιδικής οφθαλμολογίας και τις ειδικές ανάγκες των μικρών ασθενών. Επιπλέον, διαθέτει την εξειδίκευση και την εμπειρία για να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τα παιδιά και να διεξάγει εξετάσεις με ευαισθησία και κατανόηση. Η επίσκεψη στην κυρία Αδαμοπούλου, παρέχει στους γονείς τη βεβαιότητα ότι η όραση και η υγεία των παιδιών τους βρίσκονται σε καλά χέρια.

Φόρμα Επικοινωνίας

Σημαντική Συμβουλή:

Οι πληροφορίες που θα βρείτε στα κείμενά μας αν και έγκυρες,
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εξατομικευμένη διάγνωση.

Εάν αντιμετωπίζετε το οποιαδήποτε πρόβλημα,
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την παιδο-οφθαλμίατρο
Χρυσαυγή Αδαμοπούλου.

ΕΛ | EN

Τα Νέα Μας